OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému sběru a likvidace komunálního odpadu