Statistika roku 2007
K 31.12.2007 měla obec 705 obyvatel (Stružinec 563, Pohoří 58, Tuhaň 79 a Bezděčín 5),
353 muže a 352 žen. Dětí do 18 let je 114, z toho 60 chlapců a 54 dívky a seniorů nad 60 let
156 (90 žen a 66 mužů).
V loňském roce bylo uzavřeno 5 sňatků a narodilo se 11 dětí (Dlouhá Natálie, Lánský Tomáš,
Brychta Erik, Dlouhá Tereza, Kašparová Monika, Pekárek Tomáš, Holubová Natálie,
Ťukalová Adéla, Matoušová Nikola a dvojčata Petr a Michal Barochovi). K trvalému pobytu
se přihlásilo 19 nových spoluobčanů, 22 se odstěhovalo. Navždy naše řady v roce 2007
opustilo 5 spoluobčanů (Holub Josef, Vágenknecht Jaroslav, Bláha Josef, Ryneš Jaroslav a
Kynčl Antonín).
Nejstarším mužem ve Stružinci je pan Vávra Josef (1919), z žen je nejstarší Morávková Marie
(1919). V Tuhani to jsou paní Vašková Bohumila (1922) a Máka Bohuslav (1923). A na
Pohoří Cermanová Marie (1921) a David Vladimír (1931).
Pozvánka na Dětský karneval a Pyžamový bál
V sobotu 8. března pořádají v místní tělocvičně a pohostinství „U Toníka“ dobrovolníci ze
Stružince pod vedením manželů Zelenkových dvě akce. Od 14 hodin Dětský karneval a od
20 hodin Pyžamový bál. Hudební produkci zajistí po celé odpoledne a večer DJ Slávek. Pro
děti nebudou chybět soutěže o ceny a malé občerstvení. Na večerní akci jsou srdečně zváni
návštěvníci pokud možno v nočním úboru. Občerstvení v pohostinství „U Toníka“ je též
zajištěno.
Velikonoční výstava ve Stružinci
S ohledem na veliký úspěch výstavy Advent a Vánoce, která se konala ve Stružinci začátkem
prosince, se rozhodla skupina šikovných a zručných stružineckých žen uspořádat výstavu,
tentokrát s Velikonoční tematikou. Konat se bude v sobotu 14. a v neděli 15. března, vždy
od 9 do 17 hodin v prostorách obecního úřadu. Vystaveny budou výrobky a dekorace
vztahující se k Velikonocům a nadcházejícímu jaru. Pořadatelé uvítají zapůjčení vhodných
předmětů a dekorací; zprostředkovatelem bude obecní úřad a Zdeňka Šídová. Návštěvníci
budou mít možnost i zakoupení některých výrobků.
Blahopřání
V únoru slaví své významné životní jubileum Jonák Vladimír, Voborníková Marie, Kinský
Randolf a Hásková Anita. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!