LN10

Co se nám podařilo letos udělat Ačkoli letošní rok je hodně ovlivněn pandemií, chod obce to nijak více neomezilo, a proto bych vám rád zde shrnul, co se nám letos podařilo udělat. 1) došlo k opravám komínů na obecních domech a to konkrétně na Pohoří č. p. 22,...

LN9

Obecní zaměstnanec Na začátku března jste se mohli dočíst, že obec vyhlašuje výběrové řízení na obecního zaměstnance. Termín přihlášek musel být z důvodu, že se nikdo nepřihlásil, prodloužen až do dubna, kdy se nám přihlásili dva zájemci. S oběma  byly...

LN8

Veřejná sbírka na ZVON Na začátku března byla vyhlášena veřejná sbírka „NÁVRAT ZVONU DO STRUŽINCE“. Pro tyto potřeby obec zřídila zvláštní účet a pokladničku. Termín sbírky byl stanoven od 1. 3. do 31. 7. 2020. Po tuto dobu mohli občané přispívat jakoukoliv částkou a...

LN7

Konečně prázdniny Každý rok docházelo k tomu, že poslední školní den jsme se loučili se žáky 4. třídy, kteří odcházejí na vyšší stupeň ZŠ do Lomnice n. Pop.. Letos tomu však bylo jinak. Vzhledem k tomu, že v září nepřijde ani jeden prvňáček, tak...

LN6

Co se u nás událo Jak již jsem zmiňoval na besedách z občany, zastupitelstvo obce se rozhodlo začít pomalu pokračovat v obnově rybníka a jeho okolí, aby byl více přístupný všem občanům. Proto jsme se rozhodli uspořádat brigádu. Ta proběhla 30. 5. 2020 a...

LN5 2020

Škola v době pandemie Opatření související s epidemií onemocnění COVID-19 zasáhla do životů nás všech. Většina z nás zpočátku nečekala, že mimořádná opatření, ke kterým patřilo i uzavření škol, budou tak dlouhá. Situace byla zcela nová, nečekaná pro rodiče, děti i...