LN 08. 2017

Dodavatel přístavby tělocvičny vybrán. Začátkem června v návaznosti na vydané stavební povolení byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozeslána Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Přístavba č.p. 47 ve...

LN 07. 2017

Předprázdninové shrnutí činnosti v naší ZŠ a MŠ za školní rok 2016 – 2017 Léto se překulilo do své nejbáječnější části, začal měsíc červenec a obě třídy stružinecké školy utichly. Jejich štěbetavé osazenstvo se rozprchlo k bazénům, na dovolené a na tábory užít...

LN 06.2017

Tuhaňský pohár V sobotu 20. května zahájilo 15 mužských a 9 ženských mužstev letošní soupeření o první body do seriálu o Pohár Okresního sdružení hasičů Semily v požárním sportu. Již tradičně se pořádání úvodního klání ročníku 2017 opět ujali členové SDH Tuhaň. Ač by...

LN 05. 2017

Dětský karneval Na druhé dubnové sobotní odpoledne připravili stružinečtí hasiči v obecní tělocvičně u rybníka pro naše nejmenší Dětský karneval. Soudě podle velkého počtu příchozích byla dočasná absence takového programu pro děti u nás zřejmě citelná, neboť přilákala...