LN 11. 2017

Škody po kalamitním větru Vichřice Hewart, která se v neděli 29. října prohnala celým Českem, si vyžádala 4 lidské životy a napáchala dosud plně nevyčíslené škody. Mezi nejvíce zkoušené a poškozené patřily mimo drážní přepravu bezesporu i nadzemní sítě přenosové...

LN 10. 2017

Přístavba tělocvičny roste… Optimistické řádky v minulém vydání LN ohledně přístupu a zájmu zhotovitele – fy Staving – o zdárný průběh a včasné dokončení zadané stavby se zatím úspěšně naplňují. V této době je již hrubá stavba pod střechou a pokračuje se...

LN 09. 2017

Přístavba tělocvičny zahájena V minulém vydání LN jsem psal o tom, že ve VŘ na zhotovitele přístavby zvítězila „na cenu“ semilská firma MB Quality s.r.o. Bohužel po více jak měsíčním vyjednávání, do kterého asi nemalým dílem zasáhl i čas dovolených, s námi tento...

LN 08. 2017

Dodavatel přístavby tělocvičny vybrán. Začátkem června v návaznosti na vydané stavební povolení byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek rozeslána Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Přístavba č.p. 47 ve...

LN 07. 2017

Předprázdninové shrnutí činnosti v naší ZŠ a MŠ za školní rok 2016 – 2017 Léto se překulilo do své nejbáječnější části, začal měsíc červenec a obě třídy stružinecké školy utichly. Jejich štěbetavé osazenstvo se rozprchlo k bazénům, na dovolené a na tábory užít...

LN 06.2017

Tuhaňský pohár V sobotu 20. května zahájilo 15 mužských a 9 ženských mužstev letošní soupeření o první body do seriálu o Pohár Okresního sdružení hasičů Semily v požárním sportu. Již tradičně se pořádání úvodního klání ročníku 2017 opět ujali členové SDH Tuhaň. Ač by...