Říjen 2015

Třídění odpadů. Ve spolupráci s provozovatelem našeho sběrného dvora - fy. GWS s.ro. – připravila obec pro naše občany další možnost snížení využitelných složek v domovním odpadu, které končí v popelnici, potažmo na košťálovské skládce. Pro všechny zájemce o třídění,...

Září 2015

Prázdniny končí. Do zářijového vydání neodmyslitelně patří alespoň krátký pohled do naší školy. Po loňském rekordním počtu 11 prvňáčků byl letos zápis do první třídy úspěšný pro 5 předškoláků – Fiedlera Tomáše, Jóra Miloslava, Kněbortovou Nelu, Noskovou Blanku a Váňu...

Srpen 2015

Stavba chodníku probíhá Až v druhém týdnu července obdržela zhotovitelská firma p. Šlesingra konečně všechny podklady k zahájení stavby. Stěžejní bylo stanovení dopravního značení v místě omezení provozu plánovanou stavbou a povinné zajištění archeologického výzkumu...

Červenec 2015

   Školní rok v mateřské škole           V září 2014 nastoupilo do MŠ 10 dětí – chlapců. Celý měsíc jsme se poznávali, učili se cho- vání v kolektivu. Říjen byl věnován výrobě papírových draků, vycházkám do přírody, sběru kaštanů pro zvěř. V listopadu nás čekalo...

Červen 2015

Dodavatel stavby chodníku vybrán. Před koncem dubna (20.4.) byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Výstavba chodníku sv. Jan – zastávka BUS ,,u rybníka“. Současně...