Září 2015

Prázdniny končí. Do zářijového vydání neodmyslitelně patří alespoň krátký pohled do naší školy. Po loňském rekordním počtu 11 prvňáčků byl letos zápis do první třídy úspěšný pro 5 předškoláků – Fiedlera Tomáše, Jóra Miloslava, Kněbortovou Nelu, Noskovou Blanku a Váňu...

Srpen 2015

Stavba chodníku probíhá Až v druhém týdnu července obdržela zhotovitelská firma p. Šlesingra konečně všechny podklady k zahájení stavby. Stěžejní bylo stanovení dopravního značení v místě omezení provozu plánovanou stavbou a povinné zajištění archeologického výzkumu...

Červenec 2015

   Školní rok v mateřské škole           V září 2014 nastoupilo do MŠ 10 dětí – chlapců. Celý měsíc jsme se poznávali, učili se cho- vání v kolektivu. Říjen byl věnován výrobě papírových draků, vycházkám do přírody, sběru kaštanů pro zvěř. V listopadu nás čekalo...

Červen 2015

Dodavatel stavby chodníku vybrán. Před koncem dubna (20.4.) byla v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek zveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Výstavba chodníku sv. Jan – zastávka BUS ,,u rybníka“. Současně...

Květen 2015

  Den Země ve škole       Každoroční dubnová oslava Dne Země proběhla letos poněkud netradičně a v předstihu. Spolupráce naší školy a mysliveckého sdružení ve Stružinci se nyní rozrostla o další akci. Pro děti základní školy byla připravena vycházka s cílem zasadit 3...

Duben 2015

Dnes přináším i prostřednictvím Lomnických novin informaci všem potencionálním malým i velkým stavebníkům o poměrně zásadní novelizaci zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Od 01.04.2015 nabývá účinnosti zákon číslo 41/2015 Sb., kterým se novelizuje zákon...

Březen 2015

Další část modernizace VO Jistě mnozí z občanů na začátku března zaregistrovali problémy s funkcionalitou veřejného osvětlení ve Stružinci. Na vině je instalace nového rozvaděče pro VO, jehož součástí byla výměna nejen dožilého pilíře a silových prvků (stykačů a...

Únor 2015

Příprava rozpočtu na rok 2015 Začátek každého roku patří velice důležitému tématu, a tím je sestavení zodpovědného rozpočtu obecních financí na nadcházející rok, kterému se podrobně věnovalo zastupitelstvo obce na svém lednovém zasedání. Výchozím bodem k tomuto úkolu...

Leden 2015

Snad každý by chtěl vědět, co si pro něj rok 2015 přichystal. Podle mnohých odhadů nás příští rok bude testovat především po stránce finanční. Častěji budeme nuceni se skutečně starat a nespoléhat na jistoty, které nejenže dávno nejsou, ale už ani nebudou. Zároveň...

Prosinec 2014

Beseda s občany 27.11. 2014 I letošní podzim – konkrétně ve čtvrtek 27. listopadu - uspořádalo stružinecké zastupitelstvo pravidelnou informativní Besedu s občany v sále obecní tělocvičny u rybníka. Na prezenční listině se tentokrát objevilo poměrně uspokojivých 36...