Říjen 2015

Třídění odpadů. Ve spolupráci s provozovatelem našeho sběrného dvora - fy. GWS s.ro. – připravila obec pro naše občany další možnost snížení využitelných složek v domovním odpadu, které končí v popelnici, potažmo na košťálovské skládce. Pro všechny zájemce o třídění,...

Září 2015

Prázdniny končí. Do zářijového vydání neodmyslitelně patří alespoň krátký pohled do naší školy. Po loňském rekordním počtu 11 prvňáčků byl letos zápis do první třídy úspěšný pro 5 předškoláků – Fiedlera Tomáše, Jóra Miloslava, Kněbortovou Nelu, Noskovou Blanku a Váňu...

Srpen 2015

Stavba chodníku probíhá Až v druhém týdnu července obdržela zhotovitelská firma p. Šlesingra konečně všechny podklady k zahájení stavby. Stěžejní bylo stanovení dopravního značení v místě omezení provozu plánovanou stavbou a povinné zajištění archeologického výzkumu...